[اخبار] بررسی سرنوشت گوشی های توقی�ی در بازار؛ محدودیت خرید موبایل واقعیت دارد؟

بررسی سرنوشت گوشی های توقی�ی در بازار؛ محدودیت خرید موبایل واقعیت دارد؟


عرضه گوشی های توقیÙ�ÛŒ Ú©Ù‡ با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده بودند، یکی از راه‌های به ثبات رساندن بازار موبایل Ùˆ کاهش قیمت گوشی های تلÙ�Ù† همراه شناخته می‌شد، اما به نظر می‌رسد هنوز این اتÙ�اق رخ نداده است. در ماه‌های گذشته شاهد اÙ�زایش نرخ ارز بوده‌ایم Ùˆ به واسطه آن بازارهایی Ú©Ù‡ ارزش …
نوشته بررسی سرنوشت گوشی های توقی�ی در بازار؛ محدودیت خرید موبایل واقعیت دارد؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

جهت ادامه مطلب کلیک نمایید…

مطالب مشابه