ترمیم سریال huawei g730-u10 با این�ینیتی

سلام
با توجه به زیاد شدن خرابی هارد های هواوی و قضیه رجیستری لازمه که بعد از تعویض هارد حتما سریال خود گوشی رایت بشه
برای این منظور ابتدا secro را رایت کنید.بعد �ایل پیوست شده را �لش بزنید تا بوت لودر گوشی انلاک بشه. بعد میتونید با این�ینیتی یا هر یک از باکس های چینی که در اختیار دارید سریال گوشی را به صورت دائمی ترمیم کنید

Operation : Check / Read Info [ v1.58 ]

۱٫ Power Off Phone , Remove battery , Insert back
۲٫ Insert USB cable. In some cases require hold BootKey

Wait for phone…
Phone found! [ 4 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 1501004B4A5330304D0301901994CF69
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , M00SJ
[eMMC] : FLASH_CID : 1501004B4A5330304D0301901994CF69
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00100000 , 0x00100000 , 0x00020000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E9000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3728 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID : 0xAC8F4379C4D647E81EC14D0B3597A502
INT RAM : 0x00020000
EXT RAM : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

[AP] : Initial info read Ok!

Brand : Huawei
ProdName : G730-U10
ProdModel : HUAWEI G730-U10
Device : hwG730-U10
AndroidVer: 4.2.2
MTKxCPU : MT6582
MTKxPRJ : ALPS.JB5.MP.V1

MODEM :
BaseBand : MT6582_S00_MOLY_WR8_W1315_MD_WG_MP_V5_P28_1_wg_n

Done!
Elapsed: 00:00:08
Reconnect Power/Cable!

Operation : Repair Security [ v1.58 ]

۱٫ Power Off Phone , Remove battery , Insert back
۲٫ Insert USB cable. In some cases require hold BootKey

Wait for phone…
Phone found! [ 117 ]
Sync…
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6582
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA …
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 1501004B4A5330304D0301901994CF69
Initialize Memory …
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , M00SJ
[eMMC] : FLASH_CID : 1501004B4A5330304D0301901994CF69
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00100000 , 0x00100000 , 0x00020000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000000E9000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 3728 MiB [eMMC 4 GiB]
DEV RID : 0xAC8F4379C4D647E81EC14D0B3597A502
INT RAM : 0x00020000
EXT RAM : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

Set IMEI [00] : 86504302
Set IMEI [01] : 865043024
Prepare finished. Security check required!

Wait for phone…
Phone found! [ 117 ]
Sync…
Repair done!

Done!
Elapsed: 00:00:34
Reconnect Power/Cable!

�ایلهای پیوست شده
  • نوع Ù�ایل: rar
    Unlock1.rar
    (۶۷٫۹ کیلوبایت)

مطالب مشابه